Inventariseren

Inventarisatie groenelementen

Gemeente Eindhoven heeft eind 2014 het groenonderhoud opnieuw aanbesteedt.
De nieuwe innovatieve onderhoudscontracten worden uitgebreid met het beheer van de technische staat van beplanting op basis van prestatie (beeld). Om op juiste wijze te kunnen meten of de aannemer de technische staat van beplanting op het juiste beeld in stand houdt, dient er in eerste instantie een nulmeting uitgevoerd te worden. Tijdens deze nulmeting wordt van alle groenelementen (exclusief bomen) de technische staat in kaart gebracht. Daarnaast wordt tevens het gehele areaal geïnventariseerd op juistheid van gegevens en geometrie. Na het uitvoeren van de werkzaamheden is de technische staat van de groenelementen in kaart gebracht en zijn de hoeveelheden weer up to date.

Inventarisatie/Technische schouw

Gemeente Amersfoort heeft aan TerraSpect de vraag gesteld om alle aanwezige groenelementen (exclusief bomen) na te verkennen en tevens de technische kwaliteit per element in kaart te brengen. Het doel van dit project is om de lange termijn de aannemers die het groenonderhoud binnen gemeente Amersfoort verzorgen naast de verzorgingsstaat ook de technische staat op basis van beeldkwaliteit in stand te laten houden. Er moet wel een nul situatie zijn waaraan het beeld of de verbetering of verslechtering van het beeld moet kunnen worden gerefereerd. De opgenomen data wordt ingezet als referentiedata, daarnaast wordt met behulp van de data gericht groen gerenoveerd of omgevormd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd met de inventarisatie en inspectiesoftware van Dataquint Geovisia.