Bestek schrijven

Gemeente Loon op Zand heeft bij TerraSpect de vraag gesteld of TerraSpect zou kunnen helpen bij het op de markt zetten van groenrenovatiewerkzaamheden binnen de gemeenten. Na een brainstormsessie is het idee tot stand gekomen om een open posten contract op te stellen omtrent alle voorkomende renovatiewerkzaamheden op cultuurtechnisch gebied. Daarnaast zijn enkele civieltechnische werkzaamheden opgenomen om volledige projecten bij één aannemer onder te kunnen brengen. Peter Sebregts Groenmanagement heeft dit idee omgezet in een RAW bestek en de aanbesteding begeleid. In de praktijk blijkt het contract pragmatisch en efficiënt te werken.