Joeri Kuis

Eigenaar

Joeri KuisBegonnen als leerling bij J. Van Esch B.V., een groenaannemer uit Cromvoirt, heb ik me in enkele jaren opgewerkt tot voorman. Een leuke tijd, waarbij ik veel heb geleerd op het gebied van plantenkennis, het hoveniersvak, leiding geven, bestekken uitvoeren en de diverse disciplines in de groenbranche.
 Na vijf jaar ervaring in de uitvoering was het echter tijd om mijn grenzen te verleggen.

In december 2006 ben ik begonnen bij de gemeente Eindhoven als Kwaliteitsinspecteur Openbare Ruimte. Bij deze werkgever ben ik er achter gekomen waar mijn échte passie ligt! Namelijk in het beheer van de openbare ruimte met een voorliefde voor het groenbeheer.
 In Eindhoven had ik het geluk om met de nieuwste systemen en apparatuur te werken. De ontwikkeling hiervan is voor mij een grote stimulans om de automatisering in de groenbranche te optimaliseren. Ik heb in deze periode goede contacten opgebouwd met meerdere gespecialiseerde bedrijven op dit gebied. Contacten die van grote waarde zijn voor TerraSpect, omdat de automatisering in de groenbranche nog volop in ontwikkeling is.
 Als Kwaliteitsinspecteur Openbare Ruimte was ik binnen de gemeente Eindhoven verantwoordelijk voor het keuren van de integrale beeldbestekken en diverse frequentiebestekken en voerde ik inventarisatiewerkzaamheden uit, waaronder bomen (VTA), beplanting, afvalbakken en zitbanken, halfverharding en bebording. In aanvulling hierop beheerde ik de cijfers van de kwaliteitsmonitor openbare ruimte. Tenslotte was ik mede verantwoordelijk voor de implementatie van diverse inspectie- en inventarisatieapplicaties.
Dit veelzijdige takenpakket heeft mij gemaakt tot een flexibele specialist openbare ruimte c.q. groenbeheerder.

Na alle jaren in de praktijk, zowel aan de kant van de aannemer als aan de kant van de opdrachtgever, kruipt het bloed toch waar het niet gaan kan. Per 1 juli 2010 is TerraSpect een feit; mijn eigen bedrijf op het gebied van inspecties, inventarisaties en groenbeheer waar ik vol overgave voor ga!