VTA / Boomcontrole

VTABoomeigenaren moeten in het kader van de wettelijke zorgplicht hun bomen onderhouden en inspecteren voor de veiligheid. Het doel van deze wet is om schade en letsel te voorkomen door middel van omgewaaide of afgebroken bomen en takken.

Door bomen eens in de drie jaar via een VTA (Visual Tree Assessment) te controleren kan vastgesteld worden of bepaalde bomen een gevaar vormen voor de directe leefomgeving. Worden er ‘risicobomen’ of ‘attentiebomen’ geconstateerd dan wordt er ingegrepen om deze bomen weer veilig te stellen voor de omgeving.

Terraspect kan de VTA controle voor u of voor uw organisatie uitvoeren zodat u als organisatie voldoet aan de zorgplicht. Daarnaast kunnen de gegevens die door middel van de VTA controle worden gegenereerd gebruikt worden voor meerdere doeleinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vullen van bestekhoeveelheden of het classificeren van bomen.