Trainingen & cursussen

TerraSpect verzorgd diverse trainingen en cursussen voor partijen die werken met beeldbestekken.
Hiervoor is de cursus; ’Werken met beeldbestekken in de praktijk opgesteld’.
deze cursus wordt zowel voor opdrachtgevers als voor opdrachtnemer gegeven.
Het accent ligt bij de cursus van opdrachtgevers meer op het borgen, juist opnemen en verrekenen. Bij de cursus voor opdrachtnemers ligt de focus op de uitvoering waarbij wordt ingegaan op het volledig begrijpen van de vraag in de opdracht tot het juist communiceren van betreffende informatie die noodzakelijk is om met opdrachtgever op een redelijke en billijke basis de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Cursus Certificaat inspecteur beeldkwaliteit

Sinds 2016 is er door het CROW een certificaat ontwikkeld: ‘Certificaat inspecteur beeldkwaliteit’.
Om het certificaat te halen dient een theorie- en een praktijkexamen te worden afgelegd.
Als voorbereiding op beide examens heeft TerraSpect een cursus opgesteld om voor beide examens te kunnen slagen.


Wilt u meer weten over de trainingen en cursussen die door Terraspect worden aangeboden neem contact op met Joeri Kuis. 06-16534854