Monitoren

Monitoren is in de basis hetzelfde als inspecteren. Echter het doel van monitoren is het in kaart brengen van kwaliteits- en ambitieniveaus over langere tijd.

De gegevens die hieruit voortkomen, worden veelal gebruikt voor evaluatiedoeleinden. In navolging van de evaluatie wordt besloten of en welke maatregelen genomen dienen te worden.