Kwaliteitscontrole (beeld)bestekken

KwaliteitskeuringBij het werken met bestekken dient het uitgevoerde werk van aannemers goed gecontroleerd te worden. Dit gebeurt door middel van een kwaliteitskeuring. Deze keuring dient drie doeleinden.

In de eerste plaats om te toetsen of de aannemer wel doet wat hij behoort te doen. Deze resultaten worden verwerkt in sanctierapporten om de aannemers te betalen voor de geleverde prestaties.

Daarnaast worden de afkeuren die voortkomen uit de kwaliteitskeuring, omgezet in meldingen.

Tenslotte worden de algemene cijfers gebruikt in de kwaliteitsmonitor, een instrument dat ingezet wordt bij evaluaties en beleidsbepalingen.

TerraSpect presenteert en visualiseert deze gegevens zo, dat voor iedere belanghebbende de juiste informatie ontsloten kan worden. Hiermee heeft u als beheerder een duidelijk en sterk communicatie instrument in handen.