Inventariseren

Voor elke beheerder is het belangrijk om te weten wat, waar, hoeveel en hoe hij bepaalde objecten in zijn te onderhouden gebied moet beheren. Daarnaast is het van belang te weten in welke staat deze objecten verkeren.

Met de softwareapplicaties waar TerraSpect mee werkt is het mogelijk om in één schouwronde deze gegevens te inventariseren en overzichtelijk te presenteren.