Inspecteren

InspecterenOm een (openbare) ruimte c.q. terrein goed te kunnen beheren is betrouwbare beheerinformatie nodig. Door middel van inventarisaties en inspecties zorgt TerraSpect er voor dat de beheerder de juiste beheerinformatie in handen krijgt. Of het nu gaat om bomen, straatmeubilair, beplanting of openbare verlichting. TerraSpect zorgt voor de nodige gegevens.

Aan een te inspecteren element wordt een ambitie of een kwaliteitsniveau gekoppeld, zodat gemeten kan worden of dit element voldoet aan de gestelde ambitie. Wanneer dit niet het geval is, stellen wij de werkpakketten op om die ambitie alsnog te realiseren.