Directievoeren

Naast het toezichthouden neemt TerraSpect de directievoering op uit te voeren werken op zich. Hierbij wordt, net zoals bij het toezichthouden, de gang van zaken rondom uit te voeren werken geregistreerd en gewaarborgd.

Bij directievoering wordt daarnaast indien gewenst bemiddeld en gestuurd in het betalingsproces tussen opdrachtgevers en aannemers. Eventuele afwijkingen door onder andere meer- of minderwerk worden netjes behandeld conform de eisen van de bestekken, RAW of UAV 1989.

Uitgangspunt van TerraSpect is dat aannemers alleen worden betaald voor wat zij hebben gedaan en daarnaast wat ze goed hebben gedaan. Deze manier van werken verplicht aannemers tot het leveren van kwalitatief goed werk.