Bestekken schrijven

Een bestek is een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In deze bundeling van documenten en tekeningen is exact beschreven hoe bepaalde werken of diensten moeten worden uitgevoerd.

TerraSpect stelt samen met de klant, naar aanleiding van diens wensen en eisen, een passend bestek samen. Zowel beeld-, frequentie of prestatiebestekken behoren tot de mogelijkheden.