Aanbesteden

Hoe wil de klant aanbesteden? Wat zegt het beleid van haar organisatie hierover? Voldoet de klant aan de nieuwe aanbestedingswet?

Dit zijn een aantal van de vragen waarbij TerraSpect helpt een antwoord te vinden. Samen kiezen ze welke vorm het beste bij de organisatie past. Of dit nu een aanbesteding is op basis van laagste prijs óf economisch meest voordelige inschrijving (EMVI).

Afhankelijk van de gekozen aanbestedingsprocedure biedt TerraSpect ondersteuning bij het selecteren van gekwalificeerde aannemers en het beoordelen van de ingediende offertes.